Logo - plecak obok napisu Uczniaki.

Najlepsze Żłobki w Skierniewice

Dzieci w żłobku uczące się liter, siedzące plecami do obiektywu i słuchające pani przedszkolanki.

Filia Żłobka Miejskiego Z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka

Skierniewice ul. Melchiora Wańkowicza 10

Uśmiechnięte dzieci z tornistrami, stojące na korytarzu w przedszkolu, patrzące do obiektywu.

Filia Żłobka Miejskiego Z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka

Skierniewice ul. Pomologiczna 6

Często zadawane pytania

Ile złobków znajduje się w Skierniewice?
2